Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů

Následné informace se týkají zpracování osobních údajů návštěvníků internetových stránek https://pozvednisveoci.com (dále jen „webové stránky“). Pokud jste uživatelem těchto webových stránek, svěřujete mi své osobní údaje, za jejichž ochranu a zabezpečení odpovídám. Seznamte se prosím s následujícími zásadami ochrany osobních údajů a právy, které máte v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Správa Vašich osobních údajů a prohlášení

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména Zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679 („GDPR“), a proto:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu (zejména zákonné povinnosti či uděleného souhlasu (podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR);
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů;
 • umožním Vám uplatňování a plnění Vašich práv podle Zákona a GDPR.

Rozsah osobních údajů, doba jejich chování a účely zpracování

Zpracovávám pouze ty osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • Zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje v rozsahu: emailová adresa, jméno a příjmení.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání Vašeho zájmu o zasílaní newsletteru, na základě uděleného souhlasu, po dobu neurčitou. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

 • Zadání otázky přes kontaktní formulář
  Vaše osobní údaje, které zpracovávám za účelem Vašeho opětovného kontaktování, jsou: jméno a příjmení, email.

Osobní údaje budou uchovávány po dobu trvání Vašeho zájmu za účelem opětovného kontaktování a naší vzájemné komunikace, na základě uděleného souhlasu, po dobu neurčitou. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Osobní údaje mohu zpracovávat v některé z marketingových aplikací (např. Google Analytics).

Příjemci osobních údajů jsou nebo můžou být osoby

 • podílející se na dodání služeb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování webových stránek a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek.

Jsou to pouze takové subjekty, které garantují splnění požadavků provozu webových stránek, plnění smlouvy a platných právních předpisů.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování a nemám v úmyslu poskytnout Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci ani 3. osobám, s výjimkou výše uvedených.

Jak osobní údaje zabezpečuji

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají současnému stupni technického rozvoje. Byla zavedena vhodná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů. Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

Veškerá bezpečnostní opatření z mé strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že své uživatelské údaje a hesla do webových stránek nebudete poskytovat nikomu dalšímu a budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření.

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy se mnou budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím formuláře, chatu nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat kliknutím na aktivní odkaz umístěný na konci každého newsletteru nebo na základě písemné žádosti zaslané na e-mailovou adresu info@pozvednisveoci.com. Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
právo své osobní údaje upravit, doplnit
právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
právo požadovat přenesení svých osobních údajů
právo na přístup ke svým osobním údajům
v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost
Jako subjekt údajů, máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů platí od 2.5.2022

Přejít nahoru